Padel ZOMER 2020 en winterleague 2019

 • De "Padel winterleague" is een vriendschappelijke competitie waarvan de wedstrijden gespeeld worden tussen 1 oktober 2019 en 28 augustus 2020. De laatste dag van de competitie wordt voorzien als finaledag waarbij de twee hoogst genoteerde ploegen per poule het tegen elkaar opnemen voor de titel. Wanneer er 2 ploegen in het eindklassement eindigen met hetzelfde aantal punten is het onderling duel beslissend. Indien er 3 of meer ploegen gelijk staan en onderlinge duels geen uitsluitsel geven, wint de ploeg met het minst aantal verloren games in de onderlinge duels.

  REGLEMENTEN

  • Er wordt gespeeld naar 2 gewonnen sets (tot 6) en bij gelijke stand na 2 sets beslist een super tiebreak (tot 10 punten met 2 punten verschil) de wedstrijd.
  • De punten worden als volgt verdeeld:
   • een gewonnen wedstrijd in 2 sets: 3 punten
   • een gewonnen wedstrijd in 3 sets: 2 punten
   • een verloren wedstrijd in super tiebreak: 1 punt
   • een verloren wedstrijd in 2 sets: 0 punten
  • Alle poulewedstrijden dienen gespeeld te worden tijdens de voorziene periode van oktober 2018 tot en met maart 2019 op de terreinen van Padel Heiveld op volgende beschikbare momenten:
   • vrijdag: van 18.30 u tot 22u30 (aanvang laatste wedstrijden)
   • zaterdag: van 10u tot 22u30 (aanvang laatste wedstrijden)
   • zondag: van 10u tot 21u 00 (aanvang laatste wedstrijden)
   • maandag : vanaf 19 uur
   • ook op vrije uren op weekdagen  indien beide ploegen dit willen.
  • Dagen waarop niet kan gespeeld worden zullen tijdig bekendgemaakt worden door de organisatie.
  • Bij aankomst op de club dient men zich aan te melden aan de bar van T.C. Heiveld. De eerste voltallige wedstrijd (4 spelers aanwezig en aangemeld) begint zijn wedstrijd op het eerst vrijgekomen veld. De winnende ploeg van een wedstrijd geeft de uitslag door aan de bar van T.C. Heiveld.
  • Er kunnen geen wedstrijden meer geannuleerd of ontkoppeld worden na de woensdag voorafgaand aan de geplande wedstrijd. Verplicht vervanging te zoeken tijdens de laatste week. (Men dient uiteraard rekening te houden met max aantal punten van de reeks!) Anders wordt de wedstrijd verloren met 2x 6/0. Wanneer de tegenstanders akkoord gaan kan uiteraard gezocht worden naar een nieuwe datum.
  • Raadpleeg regelmatig deze website om een overzicht te bekomen van je wedstrijden. Planning, rangschikking en resultaten kan je hierop gemakkelijk volgen.
  • Contacteren van een tegenstrever en het vastleggen van een wedstrijd mag, wel dient de organisatie tijdig op de hoogte te worden gebracht
  • Respecteer uw partner, uw tegenstrever en de organisatie.
  • Wees steeds tijdig aanwezig voor de aanvang van uw wedstrijd.
  • Er moet met geschikte kledij en schoenen gespeeld worden.
  • Het is verboden alcoholische dranken mee te nemen op de terreinen.
  • In uitzonderlijke gevallen zoals langdurige ziekte, kwetsuur of dergelijke zal de partner een vervanger mogen zoeken. Vervangers mogen spelen met het klassement dat ze hebben op het moment van de wedstrijd(en) . Uiteraard mag men niet het maximum aantal punten van de reeks overschrijden.
  • Het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen afwijkende beslissingen nemen .

             1 Reeks tot 100  punten maximum

  • De organisatie houdt zich het recht voor een reeks al dan niet te laten starten.
 • Allerlei

 • Bij iedere betwisting van welke aard ook is alleen de organisatie bevoegd om te beslissen.
 • Inschrijving: na betaling van 60 euro voorschot (30 euro per persoon) verkrijgt men een registratiecode om de desbetreffende ploeg in te schrijven. Dit voorschot moet gestort worden op rekeningnummer BE 70 3635 5428 5625 met vermelding van:
  • de poule waarvoor men wenst in te schrijven
  • een telefoonnummer waarop men kan gecontacteerd worden.
  • Nieuwe deelnemers geven best ook een seintje via mail om hen te contacteren (mailadres hieronder)
  Betaalde voorschotten kunnen niet worden teruggevraagd na het starten van de competitie
 • Inschrijven kan tot en met 22 september 2018. Bij inschrijving erkennen de spelers het reglement van deze competitie te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.
 • Betaling: Iedere speler betaalt 5 euro per wedstrijd. Het voorschot wordt in vermindering gebracht van het totaal verschuldigde bedrag.
 • Gestorte voorschotten kunnen niet meer worden teruggevraagd, ook niet in geval van forfait in de loop van het seizoen.
 • Wees fair op en rond het speelveld, onsportief gedrag kan uitsluiting tot gevolg hebben.
 • De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongelukken met lichamelijke en/of stoffelijke schade. Alleen de spelers die aangesloten zijn bij de VTV zijn verzekerd, de andere kunnen zich steeds laten verzekeren bij de VTV via de organisatie.
 • Ploegen die zich niet actief inzetten om wedstrijden te plannen en te spelen kunnen geweigerd worden bij een volgende deelname.
 • In de loop van de competitie worden de ontkoppelde wedstrijden enkele keren opnieuw gepland door de computer. De betrokken spelers worden hiervan vooraf op de hoogte gebracht via mail.


  Voor de organisatie:
  Frank Roels 


  info@heiveldtennis.be